Logo

Bij projecten die subsidie ontvangen van Stichting Amsterdam 750 moet op alle publiciteits- en andere promotionele materialen worden vermeld dat de activiteit(en) mede mogelijk is/zijn gemaakt dankzij een bijdrage van Stichting Amsterdam 750, met een afbeelding van het logo van Amsterdam 750.

De vormgeving van Amsterdam 750 kan opgevraagd worden via de volgende link: www.amsterdam750.nl/slinger