Partners

Stichting Amsterdam 750 is trots om samen te werken met betrokken partners. Wij danken hen hartelijk voor hun waardevolle bijdrage en samenwerking. Mede dankzij hun steun wordt de 750e verjaardag van Amsterdam een feest voor iedereen!

Hieronder vind je een overzicht van de partners die dit mogelijk maken:

Stichting Amsterdam 750 is een onafhankelijke stichting, opgericht door de Gemeente Amsterdam om het Programmaplan Amsterdam 750, waarin de ambities voor het jubileumjaar staan beschreven, mede uit te voeren. Het doel van de stichting is om zoveel mogelijk Amsterdammers te betrekken bij de viering van dit bijzondere jaar. Om dit te bereiken, voert de stichting namens het college een subsidieregeling uit die speciaal ontwikkelde initiatieven voor het jubileumjaar ondersteunt.

Rabobank ondersteunt Stichting Amsterdam 750 met een financiële bijdrage, kennis en netwerk. Erik Versnel, directeur Coöperatieve Rabobank Amsterdam, zegt: “De viering van de verjaardag van Amsterdam sluit heel goed aan bij hoe wij als bank de lokale leefomgeving en gemeenschap willen versterken.” Anne Schaepman, directeur van Stichting Amsterdam 750, benadrukt: “We geven mensen en organisaties met prachtige ideeën het financiële duwtje dat ze nodig hebben. Door ook in te zetten op inhoudelijke ondersteuning doen we een duurzame investering in de toekomst van Amsterdam.” Versnel vult aan: “Die inhoudelijke ondersteuning zorgt bij ons voor nog meer enthousiasme. Want ook wij willen mooie projecten niet alleen met een financiële bijdrage steunen, maar tevens met onze kennis en netwerk.”

De OBA is maatschappelijk partner van Amsterdam 750 en biedt de vestigingen, kennis, mensen en netwerk aan om feestelijke buurtevenementen te ondersteunen.

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst ondersteunt Stichting Amsterdam 750 op basis van een samenwerkingsovereenkomst bij het vormgeven van de regeling, het behandelen van projectaanvragen, en de (financieel) administratieve afhandeling en ICT-inrichting. Deze samenwerking benut de uitgebreide kennis en ervaring van AFK in het culturele veld en versterkt onze verbinding met een breder deel van de samenleving. Samen bouwen we aan een dynamische en inclusieve viering van Amsterdam’s 750ste verjaardag!

Stichting Mensen Maken Amsterdam beheert de zeven Amsterdamse buurtfondsen. Fonds voor ZuidOostNoordWestCentrumNieuw-West en Zuidoost ondersteunen kleinschalige buurtinitiatieven die als doel hebben om hun stukje Amsterdam mooier, groener, veiliger, kleurrijker of schoner te maken. Dit zijn projecten waar buurtbewoners actief bij betrokken zijn, die mensen met elkaar verbinden en die saamhorigheid in de buurt vergroten. Stichting Amsterdam 750 werkt nauw met Stichting Mensen Maken Amsterdam samen om zoveel mogelijk potentiële aanvragers met mooie plannen voor de 750ste verjaardag van de stad te bereiken en uitnodigen om hier zelf invulling aan te geven.

amsterdam&partners is een publiek-private stichting met een team van 130 mensen die zich dagelijks inzetten voor een leefbare, aantrekkelijke, welvarende, duurzame en inclusieve metropool Amsterdam. Als verbindende factor brengen zij bewoners, bezoekers, bedrijven, gemeenten, culturele organisaties en meer samen om te bouwen aan een stad voor de komende generaties. Ze verzorgen voor Gemeente Amsterdam de campagnes rondom het jubileumjaar en informeren het publiek o.a. over waar gehonoreerde projecten door Stichting Amsterdam 750 te bezoeken zijn. Ze gebruiken hiervoor verschillende kanalen, waaronder hun website, sociale media, apps en magazines, en zijn zichtbaar in de stad met gidsen en fysieke locaties zoals de I amsterdam store.