Toekenningen Stadsdeel Noord

Bekijk wie een Kado voor de Stad gaan realiseren

15/01/2024

Op 2 oktober 2023 konden bewoners en organisaties uit Stadsdeel Noord een aanvraag doen bij Stichting Amsterdam 750. Hieronder lees je welke aanvragers met subsidie van Stichting Amsterdam 750 een Kado voor de Stad gaan realiseren.

Bij de subsidieronde van Stadsdeel Noord zijn er 17 aanvragen gehonoreerd.

Circus Olifant

Aanvrager: lunalunettes
Bedrag: 10.000 euro

Circus Olifant reist door verschillende buurten in Amsterdam Noord op zoek naar kinderen
(artiesten), die vaak “op straat rondhangen”. Bijvoorbeeld omdat zij de weg naar reguliere
activiteiten bij sportvereniging, muziekschool of buurthuis niet weten te vinden.
Circus Olifant biedt deze artiesten een plek om zichzelf te laten zien op theatrale, sportieve en
creatieve wijze tijdens een circusvoorstelling in hun eigen buurt.

Reuzen van Noord

Aanvrager: Stichting PLAY Productions
Bedrag: 10.000 euro

Reuzen van Noord is een community art project dat zich richt op het verbinden van mensen
met elkaar én met de natuur. Het is een interactief hoorspel voor jong en oud, waarbij de
bezoeker op toegankelijke wijze naar verhalen luistert van de bomen in en rondom de
Tolhuistuin. We bieden een inclusieve en toegankelijke ervaring voor álle bezoekers (met
uitzondering van doven en slechthorenden) die laagdrempelig is qua locatie, bereikbaarheid
en taalgebruik. De route is voor iedereen gratis toegankelijk.

Wij doen mee!

Aanvrager: Stichting Samenscholers
Bedrag: 10.000 euro

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of jongeren met een
autistismespectrumstoornis (ASS) én een leerachterstand, vallen op allerlei manieren buiten
de boot. Ze hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt en ze maken moeilijk sociale
contacten. De wereld om hen heen is vaak onoverzichtelijk en ondoorgrondelijk. Ze worden
overvraagd in de buitenwereld, die niet ziet dat ze een beperking hebben, maar tegelijkertijd
worden ze vaak onderschat op plekken die zijn ingesteld op mensen met een beperking.
Deze groep jongeren is te zelfstandig en cognitief vaardig om te passen binnen de activiteiten
die voor mensen met zwaardere verstandelijke beperkingen georganiseerd worden.
Tegelijkertijd kunnen ze zonder begeleiding niet meedoen met het reguliere culturele aanbod
en zijn er weinig activiteiten te vinden in Amsterdam die passend zijn bij deze doelgroep.
Hierdoor is er veel eenzaamheid bij deze groep en bovendien een enorme behoefte aan een
veilige gemeenschap van gelijkgestemden. Daar willen wij verandering in brengen met het
project ‘Wij doen mee’ – zodat ook deze groep mee kan doen met alle Amsterdammers.

Amsterdam blaast!

Aanvrager: Waterlandse Harmonie
Bedrag: 10.000 euro

Het project “Amsterdam blaast!” is een manifestatie van bijna alle Hafabra (Harmonie,
Fanfare, Brass) orkesten in Amsterdam. In totaal zijn dat ruim 300 blazers en slagwerkers van
de Wester Harmonie, Harmoniecorps Tuindorp, Projectorkest Excelsior, Groot Excelsior,
Muziekvereniging Amsterdam, het Symfonisch Harmonieorkest Amsterdam, Tavenu/Kaph, de
Tramharmonie, Muziekvereniging Waterland, de Waterlandse Harmonie.
De manifestatie zal plaatsvinden in de vorm van een gratis toegankelijk concert in de
openbare ruimte, met de muzikanten van al deze orkesten en gastoptredens uit verschillende
culturen.

Poppenfestival op de Dam

Aanvrager: Stichting Monsterverbond
Bedrag: 10.000 euro

Een openbaar en gratis straattheaterfestival op de Dam met internationale traditionele poppenkastspelers, samen met gerenommeerde Amsterdamse straatartiesten.
Op het festival komen verder aan bod:


Het groenfestival, 100% gifvrij

Aanvrager: Noorderbloemen
Bedrag: 10.000 euro

Op zondag 26 mei wordt kwekerij en pluktuin Noorderbloemen omgetoverd tot het
Amsterdam Groenfestival. Op dit festival vieren we de trots van Amsterdammers op hun
groene stad. Dit doen we op het terrein van kwekerij Noorderbloemen, te midden van het
groen, met gezelligheid, muziek, educatieve workshops, lezingen en een groenmarkt. Alle
activiteiten zijn gratis toegankelijk. Tussen de regels door verstrekken we informatie over de
staat van de biodiversiteit en laten we zien hoe alle Amsterdammers kunnen bijdragen aan
verbetering hiervan. We benadrukken het belang van gifvrije planten voor biodiversiteit en
natuur. Zo dragen we bij aan het behoud van de Amsterdamse natuur en zorgen we ervoor
dat de stad leefbaar blijft, ook in de toekomst. De toegang is gratis.
Daarnaast nodigen we je uit om over het terrein te wandelen en plaats te nemen op een van
de bankjes. Bewonder de moederplanten in de kwekerijbedden, bekijk de groeiende pluktuin
en werp een blik in de kas om te zien hoe alle babyplanten zich ontwikkelen.


Buuro

Aanvrager: Branko van Broekhuizen
Bedrag: 10.000 euro

Er is weinig dat meer voldoening geeft dan iets betekenen voor een ander. Daarom wil Buuro
Amsterdammers met elkaar verbinden voor de gezelligheid of voor wederzijdse hulp.
Wij van Buuro geloven dat werkelijk iedere Amsterdammer talenten en capaciteiten heeft.
Het inzetten van die talenten en capaciteiten, om een ander te helpen of om gezamenlijk een
gezellige activiteit te organiseren, zorgt ervoor dat je je als persoon gezien en gewaardeerd
voelt. Dit zorgt er weer voor dat je groeit en bloeit, terwijl tegelijkertijd de mensen voor en
met wie je dit doet, ook groeien en bloeien.
Om erachter te komen wat de Noorderling verstaat onder gezelligheid en wederzijdse hulp,
willen wij in gesprek met de Noorderling en hem of haar die vraag stellen. Zodra wij weten
waarbij de Noorderling hulp kan gebruiken, waarmee hij zelf een ander wil helpen en wat hij
gezellig vindt, vinden we daar aanknopingspunten om hem te verbinden met andere
Noorderlingen.


Virtueel Museum Waterlandse Zeedijk

Aanvrager: Joop de Boer
Bedrag: 10.000 euro

Het Virtueel Museum Waterlandse Zeedijk is een gratis toegankelijke, locatie-gebonden,
webapp voor smartphones die de geschiedenis van de Waterlandse Zeedijk voor een groot
publiek ontgint en op een speelse manier beleefbaar maakt op de plek zelf.
De Waterlandse Zeedijk loopt als een lint van oost naar west door heel Amsterdam-Noord.
Het provinciale monument bestaat uit de Oostzanerdijk, Landsmeerderdijk, Buiksloterdijk,
Nieuwendammerdijk, Schellingwouderdijk en Durgerdammerdijk, en kent steeds een andere
gedaante. Al in de middeleeuwen bood de dijk bescherming tegen de klotsende Zuiderzee.
Vandaag de dag vormt de dijk de markante grens tussen het oude en nieuwe deel van
Amsterdam-Noord. De dijk kent een overweldigende en grotendeels onbekende geschiedenis
vol stormvloeden, walvisvaarders en inpolderingen, maar biedt daarnaast vanaf de overkant
ook letterlijk een breed perspectief op de geschiedenis en ontwikkeling van Amsterdam als
geheel.


Tekenwandelingen van wandelclub Boven’t Y

Aanvrager: Liesje van den Berk – Beeldend Kunstenaar
Bedrag: 10.000 euro

Als cadeau voor 750 jaar Amsterdam, initieert Liesje van den Berk, samen met Red Amsterdam Noord en ondernemersvereniging Boven’t Y, tekenwandelingen met en voor buurtbewoners van de omgeving station Noord / Buikslotermeerplein. Het publiek en de deelnemers hebben een actieve (be)tekende rol en worden op verschillende manieren uitgenodigd hun bijdrage te leveren aan een uitwisseling met elkaar en de omgeving. Naar aanleiding van de tekenwandeling gaan we met elkaar in gesprek over onze leefomgeving en de gevolgen van de klimaatverandering op onze leefomgeving. Hoe en waar kan er beter met de klimaatverandering worden omgegaan? Welke bijzondere plekken mogen absoluut niet verdwijnen? De bewoners worden uitgedaagd om na te denken over hun rol in de (dis)connectie met elkaar en de omgeving. Aan het einde van de wandeling delen de deelnemers één van hun tekeningen op de plattegrond van de omgeving. Deze tekeningen blijven achter als een herinnering van een moment, als onderdeel van een tijdelijke tentoonstelling.


75 uur jammen in Mokum

Aanvrager: Stichting De VerbroederIJ
Bedrag: 10.000 euro

Stichting De VerbroederIJ, Amsterjam, De VerbroederIJ BV en SOUNDDream slaan de handen ineen om de stad een cadeau te doen: 75 uur jammen in Mokum. Verdeeld over 15 jamsessies van 5 uur. Met elke jam wordt er ritmisch afgeteld tot het jubileum in oktober 2025. De serie wordt feestelijk geopend en afgesloten. Meedoen is gratis mogelijk voor alle Amsterdammers. Dit is een cadeau aan de stad dat blijft geven. De samenwerkingen en nieuwe projecten die ontstaan, zullen ook na het jubileumjaar voortbestaan.


Gras, grutto’s en het Goudriaankanaal

Aanvrager: Stichting Waterland Projecten
Bedrag: 20.000 euro

Speciaal voor de viering van 750 jaar Amsterdam wil stichting Waterland Projecten, samen
met de Waterlandse Harmonie en theatermakers BUOG, een voorstelling realiseren langs het
Goudriaankanaal in Waterland. Een anachronistisch- poëtisch-absurdistisch portret van een
kanaal waarvoor het libretto wordt geschreven door Jibbe Willems en de muziek wordt
gecomponeerd door Thomas Geerts. Een voorstelling in de vorm van een fietstour met gids,
met diverse stops langs het kanaal waar korte scenes worden gepresenteerd.


Het verhaal van Noord staat als een paal boven water

Aanvrager: Zeppa
Bedrag: 20.000 euro

Op 6 bijzondere historische locaties in het oudste gebied van Amsterdam-Noord, dat nu
Overhoeks heet, worden ‘verhaalpalen’ geplaatst. Deze palen vertellen de voorbijganger wat
er op die plek is gebeurd of heeft plaats gevonden. Ze zijn gebaseerd op het bijbehorende
geschiedenisboek dat Bas Kok speciaal voor deze gelegenheid heeft geschreven.
De Verhaalpalen verbinden het gebied als één geheel en zorgen ervoor dat bewoners,
bezoekers en bedrijven zich realiseren dat ze onderdeel zijn van de rijke geschiedenis van dit
gebied.


Blockprint Dialogues

Aanvrager: Textiel Factorij
Bedrag: 20.000 euro

Gedurende het feestelijke jaar 2024-2025 verkennen we het nog weinig bekende, doch rijke
en intrigerende verhaal van de textielhandel tussen Amsterdam en India. We doen dit in samenwerking met Amsterdamse archieven en musea waarmee we onderzoek doen naar de gedeelde textielgeschiedenis van Amsterdam en India. De opgedane kennis dragen we over met lezingen en rondleidingen. Ook de donkere kanten van de textielhandel in koloniale tijden zullen aan bod komen.
Daarnaast worden vijf Amsterdamse kunstenaars en ontwerpers uitgenodigd om samen met Indiase ambachtslieden een wandkleed te ontwerpen via een visuele dialoog. Deze ontwerpen worden in India met blokdruk op stof gedrukt, een techniek die een centrale rol speelt in onze gedeelde textielgeschiedenis. De stofbanen worden verwerkt in een gezamenlijk wandkleed, waarbij eeuwenoude technieken samenkomen met een eigentijdse blik op Amsterdam. De resultaten worden tentoongesteld in een expositie.


De Amsterdamse Muziek Oase

Aanvrager: Stichting ONNUT
Bedrag: 20.000 euro

Het Johnny Jordaanplein is een prachtige ode aan iconische Amsterdamse muzikanten.
Echter, er is één probleem: je hoort ze niet. Stichting ONNUT maakt ter ere van de 750ste verjaardag van Amsterdam een serie audiodocumentaires die op het plein via informatiezuilen aangeboden wordt. Die audiodocumentaires bestaan uit:

  1. Een oorspronkelijk nummer van afgebeelde artiest.
  2. Een muzikale interpretatie of reactie door een hedendaagse artiest.
  3. Verhaal over het leven en de muziek van de afgebeelde artiest en een interview met de
    hedendaagse artiest over diens interpretatie.


De Pleinen van Noord

Aanvrager: Sismo Stories & Performances
Bedrag: 20.000 euro

Speciaal voor 750 jaar Amsterdam zal Stichting Sismo Stories & Performances een verhalenprogramma genaamd DE PLEINEN VAN NOORD uitvoeren. Op vier pleinen van Amsterdam Noord gaat Sismo, in samenwerking met lokale culturele partijen, waargebeurde verhalen van verschillende Noorderlingen ophalen en een podium geven. De vier verschillende pleinen richten zich op Noorderlingen uit vier verschillende leeftijdsgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Allen delen hun verhalen op een manier die past bij hun buurt en hun beleving van Amsterdam Noord. Dit zal resulteren in vier eigenzinnige presentaties die te zien zijn op de pleinen zelf én in een eind-evenement op het Buikslotermeerplein, waar deze verhalen, de vertellers, de betrokken organisaties en hun achterban gevierd zullen worden en zullen samenkomen om de verhalen te delen en kennis met elkaar te maken. Het eindevenement is een publiek programma in de buitenlucht waarbij ook muzikanten, spoken word artiesten en prominente Noorderlingen aanwezig zullen zijn.


De Waterkaravaan

Aanvrager: Novamber
Bedrag: 50.000 euro

Het stadswater wordt vaak gezien als een vaarroute, en het wateroppervlak wordt beschouwd
als ‘lege ruimte’. Maar het water is niet echt “leeg”; het is eigenlijk vol leven – en er zou nog
veel meer leven kunnen zijn. Maar we weten dit nauwelijks, omdat we het niet zien. ‘De
Waterkaravaan’ zet het water van Amsterdam als natuurgebied op de kaart en bestaat uit
geschakelde drijvende onderwatertuinen met verschillende biotopen onder de waterspiegel.
Omdat deze onderwatertuinen drijven, kan de Waterkaravaan op expeditie gaan.
Waterkaravaan is dan ook een feestelijke expeditie door de hele stad, met onderwatertuinen
voor onderwaterbewoners om het onzichtbare zichtbaar te maken voor een nieuwe kijk op het
water. Het grote verschil met ‘drijvende tuinen’ of ‘drijvende eilanden’ is dat niet de biodiversiteit
bóven water – en het groenbeeld van boven het primaire doel zijn, maar de impact op het
water zèlf: de onderwatertuin verbetert eerst en vooral de waterkwaliteit en biodiversiteit
onder water.


Ode aan jubilerend Amsterdam

Aanvrager: Stichting Jam
Bedrag: 50.000 euro

In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Dat vraagt om een ode aan de jubilerende stad.
Stichting JAM | Ouderen Songfestival doet dit door in het voorjaar van 2025 een speciale
Amsterdam editie van het Ouderen Songfestival te houden. Met vier voorronden in vier verschillende Amsterdamse wijken en een Grande Finale in Theater Amsterdam in de nieuwe wijk Houthaven. In deze extra editie worden alle kandidaten in de voorronde begeleid door het OSF Combo onder leiding van de muzikaal leider/pianist Kees van Zantwijk, in de Grande Finale door zijn OSF Orkest. Iedereen die van zingen houdt en minimaal 55 jaar oud is, mag als solist, duo of trio meedoen. De keuze van het lied bepaalt de kandidaat. Één voorwaarde: de tekst van het lied heeft Amsterdam als onderwerp. Het mag een bestaand lied zijn, oud, nieuw, zelf geschreven, áls het maar over Amsterdam gaat.