Toekenningen subsidieronde Nieuw-West en West

Bekijk wie een Kado voor de Stad gaan realiseren

01/07/2023

Op 15 maart 2023 konden bewoners en organisaties uit de stadsdelen Nieuw-West en West een aanvraag doen bij Stichting Amsterdam 750. Hieronder lees je welke aanvragers met subsidie van Stichting Amsterdam 750 een Kado voor de Stad gaan realiseren.

Bij de subsidieronde van Nieuw-West en West zijn er 21 aanvragen gehonoreerd.

Achter de Voordeur

Aanvrager: Stichting M
Bedrag: 50.000 euro

Achter de voordeur’ koppelt 750 stadsbewoners uit alle delen, wijken, lagen, bevolkingsgroepen uit Amsterdam aan elkaar door middel van het schrijven van brieven. Naast het schrijven van de brieven bestaat Achter de voordeur uit het organiseren van live ontmoetingen voor de brievenschrijvers in de vorm van koffiebijeenkomsten, studiovoorstellingen op basis van de brieven en uit het produceren van een serie podcasts waarin dieper wordt ingegaan op de ontmoeting tussen twee schrijvers. De briefwisselingen geven een uniek kijkje in hoe mensen in deze tijd in de stad Amsterdam leven en hoe ze over het (samen)leven anno 2024/2025 nadenken. De briefwisselingen worden na afloop tijdens festival Achter de Voordeur bij wijze van verjaardagscadeau aangeboden aan de stad (het Stadsarchief).

Tussen Tompouce en Baklava

Aanvrager: Ahmed Emin Batman
Bedrag: 50.000 euro

‘Tussen Tompouce en Baklava’ onderzoekt hoe de Turkse gastarbeiders het leven in Nederland hebben ervaren: Hoe voelde het om te emigreren naar een ‘onbekend’ land? Wat waren de tegenslagen? Wat is inmiddels typisch Nederlands aan hen? Welke waarden hebben ze geëigend van de Nederlandse cultuur? Welke levenslessen hebben zij geleerd? Het vastleggen en delen van deze ongekende migratieverhalen zorgt voor nieuwe verbindingen en dialogen tussen verschillende (generaties) Amsterdammers. Tussen Tompouce en Baklava’ is een multidisciplinair project waarbij de verhalen van de eerste generatie Turkse gastarbeiders worden opgenomen en gedeeld door middel van een portretvideoserie en een documentaire, waar 10 families, verschillende partijen, 80 scholieren en verschillende wijken bij zijn betrokken.

Oase van Verwondering

Aanvrager: Stichting Ruigoord
Bedrag: 50.000 euro

Het jubilerende Ruigoord viert zijn 50ste verjaardag met een cadeau voor de stad: de Oase van Verwondering. Hiermee ontstaat een nieuw stadspark in Nieuw-West, altijd en voor iedereen gratis toegankelijk. De Oase is een groene inspiratie-, maak- en educatieplek waar alle bezoekers actieve deelnemers zijn. Ze werken als vrijwilliger mee in het Eetbaar Landschap, onderhouden de permacultuur- of Vlindertuin en helpen natuurvriendelijke bouwwerken verwezenlijken. De programmering richt zich volledig op een intergenerationeel publiek dat gezamenlijk oplossingen en initiatieven voor een duurzame en inclusieve samenleving ontwikkelen.

Slotervaart Maken We Samen

Aanvrager: Stichting Samenwonen-Samenleven
Bedrag: 20.000 euro

In Slotervaart zijn kwetsbare buurten naast meer welvarende buurten te vinden. Die bewoners ontmoeten elkaar nu bijna niet. Op het vanaf 2023 jaarlijks terugkerende wijkfestival Slotervaart Maken We Samen worden zij met elkaar (en nog veel meer bewoners en organisaties) in verbinding gebracht. Het driedaagse festival, georganiseerd rondom Burendag, laat zien wat voor kracht er in de wijk zit door middel van verhalen vertellen, verzamelen en maken. Mensen maken er kennis met hun eigen wijk, hun leefomgeving, en met groepen en bewoners uit de wijk die ze anders niet tegenkomen of ontmoeten. Tijdens het festival gaan ze met elkaar in gesprek over wat zij willen voor hun wijk en leefomgeving. Het festival is een beweging waarin buurtbewoners eigenaar zijn en elkaar ontmoeten en inspireren, en nieuwe verbindingen gemaakt worden.

Amsterdam. Voor altijd een stad waar de wereld elkaar ontmoet

Aanvrager: Fouad Lakbir
Bedrag: 20.000 euro

Amsterdam is een ondernemende stad en het hart van het ondernemerschap was heel lang de Centrale Markthal. Tot voor kort was de Centrale Markthal een besloten plek waar je alleen kwam als je als handelaar handel kwam inkopen. Nu verandert de stad en wordt ook de Centrale Markthal getransformeerd. Des te belangrijker dat het verhaal van de Centrale Markthal verteld en bewaard wordt. Daarom gaan vijf kunstenaars met een groep van bewoners en gebruikers van het stadsdeel samenwerken aan verhalen rondom de Centrale Markthal. De zintuigen staan centraal bij het herinneren, vertellen en verbeelden van de verhalen. Naast het ophalen en vastleggen van de zintuigelijke verhaallijnen wordt deelnemers gevraagd om beelden en objecten aan te dragen die zij associëren met het verhaal dat zij vertellen. Het resultaat wordt gepresenteerd tijdens het jubileumjaar in de Centrale Markthal.

Amsterdam Danst! Amsterdam 750 jaar!

Aanvrager: Het Danspaleis
Bedrag: 20.000 euro

Het project Amsterdam Danst! richt zich op de oudste bewoners van de stad die de geschiedenis meedragen en de kring om ouderen heen. In een tijd waarin afstand tussen mensen steeds groter wordt wil Het Danspaleis zo de jarige stad vieren door fysiek met elkaar samen te komen en te delen wat ons bindt: een jarige stad waar plek is voor iedereen. In acht wijken worden acht radio uitzendingen gemaakt met Amsterdammers op leeftijd en lokale artiesten voor een publiek dat live aanwezig is. Er worden verhalen gedeeld, optredens gegeven en uiteraard met elkaar gedanst. De Radio edities zijn live te bezoeken en zijn te beluisteren door een breed publiek middels verspreiding van de podcasts via de gangbare kanalen en door samenwerking met een lokale mediapartner. De Radio afleveringen zijn een blijvend document die het gehele jubileumjaar door en daarna kunnen worden beluisterd.

Warm Hearts in de Sloterplas

Aanvrager: Elsa Havas
Bedrag: 20.000 euro

Het doel van dit project is om de allereerste drijvende sauna van Nederland aan de Sloterplas te bouwen. De sauna wordt gebouwd door buurtbewoners en bewoners van het AZC aan de Willinklaan. Als de sauna klaar is, is het gebruik voor iedereen gratis. In plaats van een betaling doet elke gebruiker een daad van vriendelijkheid voor het milieu of voor een ander. Elke saunabezoeker staat daarmee gelijk aan een goede daad voor de stad. Het idee is ontstaan bij een groep buurtbewoners, die vervolgens samenwerking hebben gezocht met het AZC. Het gezamenlijk bouwen aan en daarna gebruiken van de sauna draagt op verschillende manieren bij aan de jarige stad. Het project is bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan en om mensen uit hun isolement te halen en hun emotionele en fysieke gezondheid te ondersteunen.

Amsterdam 750 jaar – Waar stad en platteland elkaar ontmoeten

Aanvrager: Van Eesteren Museum
Bedrag: 20.000 euro

In het project ´Waar stad en platteland elkaar ontmoeten´ wordt het verhaal van Amsterdam verrijkt met een culturele ontdekkingstocht naar het erfgoed over de relatie stad en platteland. Niet vanuit nostalgie, maar uit historische rechtvaardigheid. Het is van belang voor de stad om kennis te hebben van al haar historische lijnen, ook de niet meer zichtbare. Het project laat bezoekers de geschiedenis van Amsterdam vanuit een ander perspectief dan vanuit het gebruikelijke ‘dam-centrische’ perspectief ervaren. Het museum wil het centrale onderwerp van dit project dan ook uitwerken in het opsporen, vastleggen en communiceren van verhalen over de dynamische relatie stad en platteland. Deze verhalen worden uitgewerkt in wandelingen en on-site plekken waar de verhalen te horen zijn.

Groei en Bloei

Aanvrager: Mario Huliselan
Bedrag: 20.000 euro

In het project Groei en Bloei staat de groei en ontwikkeling van de nieuwe en snel veranderende wijk Sloterdijk-Stationskwartier centraal. Twee jaar lang worden daarvoor drie projecten georganiseerd rondom het thema groei. Deze drie projecten worden gemaakt voor en door de bewoners van de wijk, en behelzen onder meer portrettenserie, een interactief kunstproject en een project over vergroening van de buurt. Tijdens deze kleine projecten worden mensen uitgenodigd, ontmoeten ze elkaar en gaan ze in gesprek over het thema groei in Sloterdijk. De resultaten zijn te zien in een expositie in augustus 2025 in Lycka Buurtkamer, toegankelijk voor alle bewoners, ondernemers, bezoekers en arbeiders van Sloterdijk-Stationskwartier.

Schepen, koffers en kruiden

Aanvrager: Stichting Aduna
Bedrag: 20.000 euro

Het dialoogproject Schepen, Koffers & Kruiden richt zich op het verzamelen van verhalen over de Amsterdamse geschiedenis van Afromigranten. Verschillende generaties worden met elkaar verbonden en gaan in gesprek over o.a. religie, etniciteit, levensbeschouwing, (familie) geschiedenis, gender, seksuele gerichtheid, cultuur en afkomst. Verschillende culturen die hebben bijgedragen aan de groei van Amsterdam worden zichtbaar gemaakt. Culturen die hun verdriet en leed, hun verzet, drijfveren en strijdbaarheid, in beeld willen brengen met verhalen over de eerste generatie Afro migranten die hun dierbaren nooit meer zagen, de tweede generatie die hun land van herkomst en families en vrienden moesten achterlaten voor een beter bestaan en generaties daarna die multi-etnisch van aard zijn en nog steeds strijd moeten voeren omdat zij vinden dat Amsterdam ook van hun is. Het project wordt geïnitieerd en gedragen door kinderen, jongeren en volwassenen waarvan het grootste deel uit Amsterdam West afkomstig is.

De Muren hebben Oren

Aanvrager: Stichting De Muren hebben Oren
Bedrag: 20.000 euro

Het educatieve ontmoetings- en geschiedenisproject De Muren hebben Oren koppelt vier Amsterdamse klassen met verschillende culturele en economische achtergrond aan elkaar. De leerlingen van 10-12 jaar oud uit diverse wijken ontmoeten elkaar binnen hun gedeelde stad. Leerlingen van de gekoppelde klassen krijgen samen les over diverse thema’s en zij interviewen stadsgenoten of familieleden van de gekoppelde klas over hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog of over hun komst naar de stad. Van deze interviews, die heel diverse door kinderen verzamelde verhalen vormen over de stad Amsterdam en haar bewoners, wordt in 2025 een publicatie gemaakt. Deze wordt onder andere uitgedeeld op basisscholen (aan leerlingen, leraren en ouders) en bij alle OBA’s. Bij het Stadsarchief wordt de publicatie op een speciale dag gepresenteerd en gratis aangeboden aan bezoekers.

Verhalen uit de Amsterdamse Oven

Aanvrager: Marnix van Wijk
Bedrag: 20.000 euro

Verhalen uit de Amsterdamse Oven geeft een schatkist aan persoonlijke verhalen cadeau aan de jarige stad. Het gaat om verhalen van een Amsterdam dat niet meer bestaan, verteld door markante negentigplussers uit verschillende buurten, met elk een ontroerend, boeiend, groot of klein verhaal over het Amsterdam uit hun jeugd: de jaren dertig, veertig en begin vijftig. In aanloop naar de 750e verjaardag van Amsterdam, wordt met ingang van 27 oktober 2024 elke maand een nieuw verhaal in de vorm van een podcast gepubliceerd. Ook wordt elke maand een bijeenkomst georganiseerd in het tehuis waar de hoofdpersoon van de betreffende aflevering woont. Er wordt gezamenlijk geluisterd naar de aflevering en de hoofdpersoon wordt in het zonnetje gezet. Met de aanwezigen wordt doorgepraat over de stad van toen en nu. De laatste aflevering zal op de 750ste verjaardag van Amsterdam uitgebracht worden, waarna een waardevolle, blijvende verzameling van ‘bijna vergeten’ verhalen overblijft.

Straat van de Toekomst

Aanvrager: Stichting van Deyssel Centraal!
Bedrag: 20.000 euro

De Straat van de Toekomst is een viering van de veerkracht van de gemeenschap van de Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam NieuwWest. Net als sommige andere buurten in Nieuw-West heeft de Van Deysselbuurt een niet al te beste naam en reputatie. Het zou ontbreken aan sociale cohesie, participatie en ondernemingszin, mensen zouden zich niet meer verbonden voelen met hun buurt. Maar het wemelt er van de activiteiten, de initiatieven, netwerken, ondernemingszin en onderlinge sociale cohesie. De Straat van de Toekomst geeft ruim baan aan die positieve energie uit de buurt. Tijdens het jubileumjaar Amsterdam 750 worden daarvoor drie Open Straat dagen georganiseerd, waarbij ondernemers, organisaties en bewoners met elkaar samenwerken en elkaar beter leren kennen.

WG750

Aanvrager: Vereniging Promotie Westergasfabriek
Bedrag: 10.000 euro

In het kader van Amsterdam 750 krijgen organisaties en omwonenden de kans om activiteiten te ontwikkelen op een prominente locatie op het Westergasterrein. Hiervoor wordt één van de monumentale panden op het terrein gedurende het jubileumjaar beschikbaar gesteld: het Meterhuisje. Deze kleine maar centraal gelegen locatie komt geheel tot de beschikking van buurtbewoners, stichtingen, kunstenaars en collectieven, die worden gestimuleerd om het heden en verleden van het Westergasterrein én Amsterdam met elkaar te verbinden. Het Meterhuisje dient als een springplank voor allerlei initiatieven uit de buurt die te klein of te onervaren zijn óf de financiële middelen niet hebben om hier een ruimte voor de huren.

Parkinson Bar: Shaken, not stirred

Aanvrager: Holger Nickisch
Bedrag: 10.000 euro

Parkinson Bar is een sociaal-artistiek kunstproject en richt zich op de beleving, zichtbaarheid en maatschappelijke participatie van Amsterdammers met een neurodiverse aandoening zoals dementie, Alzheimer of de ziekte van Parkinson. Het doel is om in samenwerking met een gemeenschap van “ervaringsdeskundigen”, zowel kunstenaars als bewoners, een mobiele voorziening te ontwerpen, te realiseren en als prikkelarme omgeving in te zetten tijdens diverse evenementen van Amsterdam 750. Naast een veilige locatie dient de Parkinson Bar als plek voor ontspanning, ontmoeting en uitwisseling zodat deze kwetsbare groep minder drempel ervaart om onbeperkt te kunnen genieten van de cultuur en het leven in de stad.

Gedeelde Perspectieven

Aanvrager: C.F.M. van der Wiel
Bedrag: 10.000 euro

Gedeelde Perspectieven legt met fotografie de focus op Nieuw-West, vanuit het perspectief en door de ogen van de bewoners. Amateurfotografen worden uitgenodigd samen op pad te gaan om Nieuw-West vast te leggen. Zo ontstaat er een community die zich meer betrokken voelt bij de buurt én bij elkaar. De uitkomsten zijn te zien en ervaren in een groepsexpositie en een wandelroute door Nieuw/West. Daarnaast is er een estafette-fotoproject: een fotograaf nodig een bewoner uit voor een wandeling, waarbij de bewoner de route bepaalt en verhalen over de locatie deelt. De bewoner nodigt vervolgens een medebewoner uit met wie de fotograaf gaat wandelen. Ook van dit project worden een tentoonstelling en wandelroute georganiseerd.

Blozende Oortjes

Aanvrager: Stichting Jacob van Campen
Bedrag: 10.000 euro

Amsterdamse jongeren maken de stad van de toekomst. Hoe weerbaarder, positiever en vol zelfvertrouwen zij met hun relaties omgaan, hoe beter deze jongeren als zelfbewust burger in de wereld staan. Vanuit die gedachte geeft Blozende Oortjes Amsterdamse tieners de mogelijkheid om zelf vorm te geven aan een nieuw lespakket voor scholen over seksuele vorming dat past bij de leefwereld van vandaag. Jongeren met verschillende culturele achtergronden, seksuele voorkeuren, genderidentiteiten en -expressies gaan met elkaar in gesprek over hoe het ervoor staat met hun seksuele voorlichting en hun eigen seksualiteit. Ze geven niet alleen richting aan de inhoud, maar ook aan de vorm van het nieuwe lespakket: ze worden betrokken bij het hele maakproces.

Monsters

Aanvrager: Dorian de Rijk
Bedrag: 10.000 euro

Het project Monsters is een ode aan de meerstemmigheid van de stad Amsterdam. Met de Japanse Duizendknoop als symbolisch monster, gaan buurtbewoners en kunstenaars samen aan de slag met deze “invasieve exoot” en transformeren die tot verteerbare kunst. Zo willen zij de sociale cohesie in de Baarsjes versterken en de ambitie van Amsterdam om een stad voor vrijdenkers te zijn dichterbij te brengen. Samenwerkingspartner en locatie Kas Keerweer wil graag een canvas zijn, waar buurtbewoners en kunstenaars in co-creatie kleur aan geven. De ambitie is dat er na de viering een structurele programmering gaat plaatsvinden in Kas Keerweer, die draait om ecologie, creativiteit en verbinding. Monsters is daartoe een eerste aanzet.

De Walvis

Aanvrager: Aurelia Noudelmann
Bedrag: 10.000 euro

In het gemeenschapsproject De Walvis bouwen bewoners een boot van geüpcycled materiaal uit Nieuw-West. Hiervoor worden gedurende vijf maanden participatieve workshops georganiseerd met en door bewoners. Deelnemers verzamelen eerst plastic afval uit de buurt, waarna een boot gebouwd wordt waarvan het ontwerp geïnspireerd is door traditionele Nederlandse binnenschepen. Toegang tot en deelname van zoveel mogelijk mensen verschillende aan dit project is het uitgangspunt, en duurzaamheid en community building staan centraal.

Geluksplekken Noord

Aanvrager: Zona’s Kiosk
Bedrag: 10.000 euro

In het project Geluksplekken laten inwoners uit Noord ons op een andere manier naar de omgeving kijken en de schoonheid en betekenis ervan te ontdekken. Bewoners in en rond een groot verpleeghuis, waaronder bewoners van de psychiatrische afdeling, staan centraal. Met kunstenaars gaan zij hun observatievaardigheden (verder) ontwikkelen, geluksplekken delen en nieuwe geluksplekken vinden. Persoonlijke interviews, gespreksbijeenkomsten, groepssafari’s en workshops leveren het materiaal op waarmee de geluksplekken aan het eind van het project worden gepresenteerd: ‘WonderSpots’: een digitale kaart met films en geluidswerken af te spelen bij de betreffende plekken in Noord. De verhalen en geluksplekken van deze Amsterdammers uit Noord zijn een cadeau voor de jarige stad.

Amsterdam klinkt!

Aanvrager: Stichting Eigenwijks
Bedrag: 10.000 euro

Het project Amsterdam Klinkt!ʼ organiseert een serie gratis concerten in de zomer van 2025 op toegankelijke plekken als parken en in winkelcentra in Nieuw-West. De concerten worden uitgevoerd door muziekgezelschappen, koren, orkesten en musici met verschillende culturele achtergronden uit het stadsdeel. Op deze concerten presenteren telkens twee ensembles zichzelf met eigen repertoire. Daarnaast brengen zij met elkaar een speciaal voor Amsterdam 750 gemaakte compositie ten gehore. Deze compositie wordt als een rode draad bij alle optredens uitgevoerd in telkens andere versies en stijlen.