Toekenningen Stadsdeel Centrum

Bekijk wie een Kado voor de Stad gaan realiseren

28/11/2023

Op 15 augustus 2023 konden bewoners en organisaties uit Stadsdeel Centrum een aanvraag doen bij Stichting Amsterdam 750. Hieronder lees je welke aanvragers met subsidie van Stichting Amsterdam 750 een Kado voor de Stad gaan realiseren.

Bij de subsidieronde van Stadsdeel Centrum zijn er 17 aanvragen gehonoreerd.

Amsterdam RaamZicht

Aanvrager: Michel Mölder
Bedrag: 10.000 euro

Door middel van een serie portretten wordt het verloop van bewoners in de Jordaan zichtbaar. Uitvinder Uif Putters maakt hiervoor een zuignap, waarmee een camera aan de ramen van bewoners kan worden bevestigd. Fotograaf Michel Mölder selecteert de beelden.
Amsterdam RaamZicht lopt twee jaar waarin ook een bewonerscommissie en een diverse klankbord groep worden opgezet. Hierdoor zien we de mix tussen de karaktervolle oorspronkelijke bewoners en de jonge families, yuppen en studenten, die de Jordaan maken tot wat hij nu is.

Artis Stories

Aanvrager: Zeynep Ozkaya
Bedrag:
10.000 euro

Zeynep Özkaya maakt een documentaire film over een groep Amsterdammers, van wie, sommigen al 30 jaar elke dag Artis bezoeken. Volgens Özkaya is het geen toeval dat deze groep voornamelijk uit alleenstaande mensen bestaat. Artis is als een ontmoetingsplek voor deze bezoekers waar ze voor een groot deel van hun sociale contacten hebben opgebouwd. Het is ook een groter verhaal over onze stad; in 2023 wonen 63 % van de Amsterdammers alleen en 48 % daarvan voelt zich eenzaam. Deze film is tevens een poging om het thema eenzaamheid op een individuele manier te benaderen. Is er misschien een verband tussen de Artis-verslaving en de eenzaamheid?

Vrijstaat Begijnhof

Aanvrager: Stichting Filmproject
Bedrag: 10.000 euro

Vrijstaat Begijnhof is een van de verhalen binnen het verhaal van Amsterdam. Dorna Rouveroy van Nieuwaal woonde 24 jaar in het Hof en heeft in het verleden interviews gemaakt met de bewoonsters. Het Begijnhof is lang een vrijstaat geweest. In de eerste plaats voor vrouwen die niet het klooster in wilden en ook niet wilden trouwen of bij hun ouders wonen. Later als schuilkerk. Het is nog steeds zo dat de woningen op het Hof onttrokken zijn aan WoningNet Stadsregio Amsterdam, de Stichting is particulier en kan zelf toewijzen. Het Begijnhof is zo erg lang een geweldige plek geweest voor vrouwen die snel een woning nodig hadden, nadat ze bijvoorbeeld waren mishandeld binnen hun relatie.

Amsterdamse Beeldenstorm – De beelden op het dak van het Koninklijk Paleis op de Dam

Aanvrager: Stichting Huis van Verbinding
Bedrag: 10.000 euro

De standbeelden op het dak van het koninklijk paleis op de Dam, het voormalige oude stadhuis, staan er al een aantal eeuwen: Atlas, drager van het hemelgewelf, Vrede, uitkijkend over de Dam, vier vrouwen die de deugden Wijsheid, Gerechtigheid, Kracht en Matigheid verbeelden. Als zij tot leven komen, een stem krijgen, welke reflecties en antwoorden hebben zij dan op de grote en kleinere vraagstukken waar we voor staan in ons Amsterdam? De standbeelden hebben de stad zien groeien en bloeien, verarmen en verrijken, verwilderen en weer aanharken. Stichting Huis van Verbinding wil Amsterdammers de kans geven te spreken of te zingen, als representanten van de standbeelden. Via het perspectief van deze beelden, zullen zij hun eigen visies en ideeën op de toekomst van Amsterdam geven, door middel van spoken word, muziek en theater.  Het eindresultaat wordt zichtbaar in een ‘Levende Beeldentour’ rondom de Dam aan het einde van het jubileumjaar, de teksten worden gepubliceerd in een boek en filmregistratie van de Beeldentour.

750 jaar Amsterdam, Werkelijkheid of Verbeelding

Aanvrager: Wijkcentrum d’Oude Stadt
Bedrag: 10.000 euro

Wijkcentrum d’ Oude Stadt brengt jonge, oudere en nieuwe Amsterdammers uit het centrum samen. 10 rondvaartboten varen door de grachten met aan boord 75-jarige bewoners (geboren in 1950 en 25-jarige bewoners (die 75 zullen zijn voor de viering van 800 jaar Amsterdam) Elke ‘jarige’ mag max 5 mensen/Amsterdammers meenemen op de boot, liefst boven de 70, en daarin dient een van zijn gasten een migranten achtergrond/of andere nationaliteit te hebben die in Amsterdam woont. Elke jonge ‘jarige’ mag max 5 mensen/Amsterdammers meenemen op de boot, liefst onder de 30, en daarin dient een van de gasten een migranten achtergrond/andere nationaliteit te hebben die in Amsterdam woont. Bij aankomst wordt er net als vroeger een foto van alle instappende gemaakt, die na afloop wordt uitgedeeld. Aan boord zit een verhalenverteller, die iets verteld over Amsterdam. Bijvoorbeeld over Het Mirakel van Amsterdam, Het ontstaan verhaal van ’t Lieverdje, het ontstaan van Amsterdam. Een of meer verhalen wordt op de kant ‘groots’ uitgebeeld door acteurs en actrices. Zodat niet alleen het verhaal gehoord wordt maar ook ‘in beeld’ te zien zal zijn.

Ode aan Amsterdam

Aanvrager: Weespertrekvaart Mannenkoor
Bedrag: 10.000 euro

Het Weespertrekvaart mannenkoor wil in het kader van de viering van het 750-jarig jubileum van Amsterdam gedurende het jubileumjaar het Amsterdamse lied onder de bevolking van Amsterdam verspreiden en breder onder de aandacht brengen. Door het koor worden diverse Amsterdamse liedjes gezongen in panden van Stadsherstel, met straatoptredens en in verzorgingshuizen. Bij de optredens mag het publiek de liedjes over Amsterdam meezingen via een digitale liedjesbundel. Een aantal optredens in panden van Stadsherstel samen met andere muzikanten. Via een wedstrijd wordt gevraagd om nieuwe liedjes over Amsterdam te maken waarvan de finale wordt uitgezonden door AT5. Wij denken dat ons koor kan zorgen voor geslaagde evenementen. En dat opnames die op streamingdiensten worden geplaatst van blijvende waarde kunnen zijn. De activiteiten vinden verspreid over het jubileumjaar plaats, de optredens zijn gratis toegankelijk. Het eerste optreden wordt gehouden op 27 oktober 2024 als startdatum van de viering van het jubileumjaar Amsterdam 750.

Amsterdamse verhalen

Aanvrager: Daan Doesborgh
Bedrag: 10.000 euro

Amsterdamse verhalen is een podcast over (veelal) verborgen plekken en
de daaraan gekoppelde sterke verhalen in Amsterdam. In elke aflevering bezoekt
dichter, podcastmaker en Amsterdam-kenner Daan Doesborgh aan de hand van een
thema enkele bijzondere Amsterdamse locaties.

Met experts en Amsterdammers worden deze plekken en de verhalen die erbij horen verkend. In elke aflevering gaat een schrijver mee, die vervolgens een verhaal schrijft aan de hand van dat bezoek. Het resultaat is een portret van Amsterdam, in waargebeurde verhalen, verzonnen verhalen en verhalen die soms te goed zijn om gefactcheckt te worden. Schrijver en Ajacied Tobi Lakmaker gaat bijvoorbeeld mee naar de Johan Cruijff Arena om zich door de kroeg én door het voetbal te laten inspireren voor een verhaal. Dichter en Amsterdammer Asha Karami beklimt met Daan de Rembrandttoren om zich te laten inspireren door Amsterdam vanaf grote hoogte. De geschreven verhalen, worden gebundeld in een boek dat na afloop van de podcast gepresenteerd wordt op een publieke presentatie en naderhand in een oplage van 15.000 exemplaren gratis wordt verspreid.

The Pledge- een belofte aan Amsterdam

Aanvrager: Stefanie Caton
Bedrag: 10.000 euro

Stefanie Caton werkt samen met The Bulldog Hotel om gasten van de stad, de toerist, weer de essentie van de stad te laten ervaren. Zij doen een belofte aan de stad, zoals in IJsland ook gedaan is en werkt! De toeristen krijgen een ansichtkaart; een door bewoners en ondernemers in het stadshart gemaakte kunstzinnige en ludieke kaart, waarop een belofte staat om de stad zo leefbaar te houden als hij nu is. De kaart gaat bij alle grote hotels uitgegeven worden en kan zo een icoon worden in de stad. Uiteindelijk willen Stefanie Caton en The Bulldog Hotel dat het stadshart weer leefbaar en mooi en inclusief wordt. Bewoners genieten samen met toeristen van hun stad.

TuinTrail West

Aanvrager: Linda Busman
Bedrag: 10.000 euro

Voor Amsterdam 750 worden twee wandelroutes door Oud-West uitgezet, waarin de wandelaar op bekende en onbekende groene plekken succesvolle en creatieve voorbeelden ziet van klimaatbestendige bijdragen en oplossingen voor de stad. Amsterdam staat voor grote uitdagingen. Hoe houden we de stad leefbaar met het veranderende klimaat? Met de hogere temperaturen, langere droge periodes en een kwetsbare biodiversiteit? Op heel veel plekken in Oud-West zijn, veelal vrijwilligers, continu bezig hierop antwoorden te creëren: door de aanleg en het behoud van natuurlijke tuinen, wadi’s en andere oplossingen voor wateropvang, voedselbossen, vlinderidylle’ s, ecologische vijvers en een ecowijk.


Met een prachtige wandelkaart en audioverhalen via de website www.tuintrail.amsterdam informeren we mensen op een speelse manier over deze oplossingen en de waarde die de natuur voor de stad heeft. Waarmee oude, waardevolle groene plekken in Amsterdam gekoesterd worden, creatieve oplossingen voor klimaatadaptatie in beeld komen en  Amsterdammers inspiratie en handelsperspectief geboden wordt voor de toekomst.

This should be a book (werktitel)

Aanvrager: HPC Arts
Bedrag: 20.000 euro

‘This should be a book’ (werktitel) is een publicatie die bijzonder, artistiek, persoonlijk en nooit eerder vertoond correspondentie materiaal van de Appel, de oudste kunstinstelling van Amsterdam, van 1975 tot heden zal samenbrengen. Samen vertellen deze telegrammen, postkaarten, brieven, faxen en mails het verhaal van de Appel (sinds 1975 op verschillende plekken in het centrum van Amsterdam gevestigd) maar ook het verhaal van kunstenaars zoals Marina Abramovic, Ulay, Lawrence Weiner, General Idea en Alison Knowles. Het boek geeft een blik achter de ‘coulissen’ van zowel een iconische kunstinstelling als autonome, experimentele kunstenaars praktijken waarmee het mythische of hermetische wordt vervangen door het herkenbare en kwetsbare alledaagse.


Het archief van De Appel vormt het startpunt maar ook het onderwerp en de voedingsbron van het project. Het boek brengt de verhalen van ongeveer 50 kunstenaars samen die op verschillende momenten een professionele en/of vriendschappelijke relatie met de Appel hadden en vast of tijdelijk in Amsterdam werkten en/of woonden. In de verschillende correspondentie stukken worden verschillende tijden, locaties en momenten in de geschiedenis aangehaald die herkenbaar zullen zijn voor verschillende doelgroepen. De Appel heeft in zijn bijna 50 jarige bestaan vanuit verschillende locaties gewerkt zoals de Brouwersgracht, Prinseneiland, de Prins Hendrikkade, en meest recentelijk de Schipluidenlaan in Nieuw-West. Het boek met zijn vele correspondenties slingert dus als het ware door de stad en haar verhalen.

Amsterdam 750 jaar Vluchtelingenstad

Aanvrager: Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam
Bedrag: 20.000 euro

Klimaatverandering, oorlogen en armoede hebben een constante aangroei van vluchtelingen tot gevolg en daar moeten we iets mee als stad, voor de toekomstige generatie.

Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich bewuster worden van de vluchtelingenproblematiek en meer leren over wat een persoon beweegt om naar Nederland te komen. Wat weten jongeren van vluchtelingen en is het waar wat ze lezen in de media? Zijn er echt zoveel vluchtelingen en is dit een probleem? Welk effect heeft dit op mij? Zijn zorgen over immigratiebeleid terecht?
Door middel van een uitgebreid en veelzijdig programma hopen wij ertoe bij te dragen dat Amsterdam een stad is en blijft waar mensen uit alle windstreken vreedzaam, tolerant en betrokken met elkaar omgaan en samenleven. Tevens willen we met ons project meer begrip voor vluchtelingen creëren en het belang van vluchtelingen voor onze stad inzichtelijk maken. De activiteiten die wij hiertoe ontplooien zijn o.a. een symposium, een scholierenproject, debatavonden en een kunstproject in de Singelkerk.

Nieuw in Amsterdam (AMIR meets Film & Food) N.I.A.

Aanvrager: LXNDR film & photography
Bedrag: 20.000 euro

Alexander Moust, filmmaker, docent en initiatiefnemer van AMIR-project, initieert ter gelegenheid van de viering van Amsterdam 750 een wederkerend evenement met de naam ‘Nieuw in Amsterdam’ op het Marineterrein en in de Boomsspijker.  Hierbij komen het AMIR-project en Film & Food samen.

AMIR-project
Het AMIR-project staat voor Amsterdam Media Initiative for Refugees en is opgestart in 2023. Binnen dit project worden jonge getalenteerde nieuwkomers (vluchtelingen) opgeleid om korte, pakkende filmpjes, podcasts of fotoseries te maken.
De periode die nieuwkomers doorbrengen in de AZC locaties kan oplopen tot 18 maanden. Het AMIR-project probeert juist die tijd, waarin nieuwkomers in een mentaal, sociaal en praktisch vacuüm kunnen verkeren nuttig in te zetten en skills te ontwikkelen, die zij vervolgens in hun carrière en leven in Amsterdam kunnen inzetten.

FILM
Films maken biedt nadrukkelijk de mogelijkheid om met andere mensen in contact te komen en te blijven. Het zijn creatieve leer-en denkprocessen, waar je anderen bij nodig zult hebben. Met AMIR zijn nieuwkomers niet alleen. Hun innerlijke drijfveren, dromen en wensen krijgen een gericht doel.

FOOD
Op AZC locaties verspreid over heel Nederland, is het meestal onmogelijk om vluchtelingen zelf te laten koken. Met ons gezamenlijke project Film & Food kunnen we dit wél faciliteren en uitvoeren. Stel je daarbij voor, dat we een avond traditioneel Syrisch, Koerdisch, Ethiopisch of Iraans eten maken en nuttigen met 100 tot 200 personen.

Ruigoord: een kosmisch lek

Aanvrager: ft. foundation
Bedrag: 20.000 euro

Deze documentairefilm vertelt het verhaal van Ruigoord, de oudste culturele vrijplaats van Nederland.
Het ooit door hippies gekraakte dorpje aan de rand van Amsterdam weet zich telkens opnieuw uit te vinden en heeft zich zo al twee keer van de ondergang door de groeiplannen van Amsterdam gered. In 2023 bestaat Ruigoord 50 jaar. Maar gedurende dit jubel jaar vol met evenementen, pakken zich donkere wolken samen boven Ruigoord. De haven gaat de omringende olietanks gebruiken voor de opslag van groene waterstof, om zo de energietransitie van Amsterdam te faciliteren. Waterstof is nogal explosief waardoor het hele dorp in de gevarenzone komt te liggen. En hoewel ze mogen blijven, zorgen de consequenties daarvan voor een tweestrijd in het dorp. Want ze kunnen allen blijven onder de voorwaarde dat ze in de toekomst het cultureel manifesteren opgeven, dus geen publieke evenementen of rituelen meer, wat betekent dat Ruigoord niet langer de culturele vrijhaven is, maar een alledaagse broedplaats wordt.

Gaat het kosmische lek – waaraan de Ruigoorders de magie die het dorp omgeeft toedichten en waardoor zij zich geroepen voelen – hiervoor soelaas bieden? Hoe gaat de gemeenschap om met deze contradictie, want sinds de jaren 70 strijden ze al voor een duurzaam bestaan. Gaat deze ecologische vlieger nu nog steeds op? De meningen zijn verdeeld in Ruigoord en lopen langs de lijnen van verschillende generaties. Oudere bewoners zijn geharnast: Ruigoord moet blijven. Energietransitie of niet. Jongere bewoners vinden het onvermijdelijk dat Ruigoord meebeweegt met die transitie, ook als dat het einde betekent van de legendarische feesten en festivals op het terrein. Ingewikkelde kwesties die allemaal opspelen in dit bijzondere jaar, tijdens de viering van het 50-jarig bestaan.

Amsterdammers verbinden in de anonieme stad

Aanvrager: Burennetwerk Amsterdam
Bedrag: 20.000 euro

In de verschillende wijken in Amsterdam vormen bruggen de verbinding van de ene wijk naar de andere. Ze maken het letterlijk mogelijk om in contact te komen met de andere kanten van de stad.
De organisaties van Burennetwerk Amsterdam, Prisma, Humanitas, VCA en De Regenboog Groep verbinden ook twee kanten binnen de informele zorg, namelijk de hulpvraag kant en de kant van de vrijwillige inzet.


Door deze verbinding tussen hulpvrager en vrijwilliger/maatje/goede buur verrijken wij de levens van deze mensen en zorgen voor een stevige sociale basis in onze lieve stad.
Door grote portretten van de hulpvrager én de vrijwilliger op te hangen aan beide zijden van een brug, tonen we deze bijzondere verbindingen. De portretten worden voorzien van een tekst waarop de hulpvrager  en vrijwilliger de meerwaarde van de verbinding onder woorden brengen.
Via een podcast kunnen de interviews met betrokkenen worden beluisterd waardoor de geportretteerden nog verder belicht worden.

Bezorg je medemens een fantastisch uitje

Aanvrager: Het Zwanenkoor
Bedrag: 20.000 euro

We nemen u mee tijdens één van onze voorstellingen. Bij aankomst worden de gasten verwelkomd door onze portiers. Op de achtergrond klinkt het draaiorgel. Deze muziek is onlosmakelijk verbonden aan het Amsterdamse lied. De stemming zit er direct in, er wordt voorzichtig een dansje gewaagd. Men drinkt een geurend kopje koffie (of thee) en vervolgens worden de gasten naar hun plaatsen begeleid. En dan … in spanning afwachten op het begin van het concert.
Traditiegetrouw komen wij op met “Maak het een beetje gezellig lieve mensen”, het feest kan beginnen.
De gasten worden tijdens de voorstelling meegevoerd in een stuk sentiment echter de liedjes blijken qua inhoud van alle tijden want aan de Amsterdamse grachten blijven we genieten, er ligt nog steeds kak op de gracht, de zon schijnt voor iedereen en naast het leed is er ook vooral heel veel liefde voor elkaar. Dat dragen we uit en aan het einde van het concert bekennen we daarom nog maar eens hoeveel wij van Amsterdam houden!
 
Voor de viering van Amsterdam 750 jaar, bieden wij Stadpashouders met een groene stip een (bijna-gratis) kaartje voor het Zwanenkoor aan.

Mocro in Mokum, verhalen van Marokkaanse Amsterdammers

Aanvrager: Stichting Emcemo
Bedrag: 50.000 euro

Minimaal 1 op de 10 Amsterdammers is (deels) uit Marokko afkomstig en ongeveer 20% van de Marokkaanse Nederlanders is Amsterdammer. De geschiedenis van deze grote en groeiende groep Amsterdammers verdient een blijvende plek te in de gedeelde geschiedenis van de stad.
Daarom organiseert EMCEMO, in samenwerking met stichting Aknarij, de website Republiek Allochtonië en commissies van jongeren en ouderen (mannen en vrouwen), een rondreizende tentoonstelling, een interactieve website én twee bijeenkomsten voor een breed publiek, waardoor jongeren kennis maken met de verhalen van hun ouders en grootouders.

Onder de Regenboog: vechten, schuilen, vrijen en huilen Ondertitel: 3D audio-theater over het verhaal van de LGBTI+ community

Aanvrager: Theater van de Heelheid
Bedrag: 50.000 euro

Ons kado aan de stad is een immersieve, theatrale audio-ervaring waarin het verhaal van de geschiedenis van de LGBTI+ community in Amsterdam wordt verteld.
De Westerkerk, met het daarnaast gelegen ‘Homomonument’ en in de directe nabijheid van het Anne Frank Huis is een plek vol geschiedenis. Voor Amsterdam én voor de LGBTI+-community.
Tijdens de Pride weken in 2025, wordt in de Westerkerk de geschiedenis van de LGBTI+ community in Amsterdam verteld via een uniek ‘Augmented Audio’ systeem. Door je oren te volgen, de ruimte te verkennen en de geprojecteerde ‘stemmen uit het verleden’ te ontdekken, beleven bezoekers het hele verhaal over de LGBTI+ geschiedenis in Amsterdam op een intieme en persoonlijke manier..

Buiten de kerk, op de plek van het Homomonument, zijn óók verhalen te horen. Deze gaan over het protest dat nog steeds nodig. Bezoekers worden erna gevraagd r welke rechten zij zouden opkomen wanneer die onder druk komen te staan.