Voor wie is Stichting Amsterdam 750?

Stichting Amsterdam 750 roept Amsterdammers en Weespers op een kado voor de stad te bedenken en zo zelf invulling te geven aan deze bijzondere verjaardag. De beste ideeën komen in aanmerking voor subsidie tot 50.000 euro.

Wie kan subsidie aanvragen?

Misschien ben jij zo iemand die zich elke dag inzet voor je buurt, je wijk of je community in Amsterdam: als vrijwilliger, met je werk of via je hobby. En droom je ervan om een keer een nieuw en groot project te starten. Maar heb je niet het geld of het netwerk om het waar te maken. Als jouw project past binnen de viering van Amsterdam 750, kijken en denken wij graag met je mee. En helpen je waar mogelijk met geld en contacten. Alle ideeën zijn welkom, of het nu een sportactiviteit voor jongeren, een groots diner voor de buurt, iets cultureels voor ouderen, een filmproject of podcast, of een mix van thema´s, middelen en doelgroepen is. Verras ons en maak de stad nog mooier, beter en sterker!

Een aanvraag kan worden gedaan door bewoners van Amsterdam en Weesp. Ook zelfstandigen zonder personeel of organisaties en instellingen zonder winstoogmerk uit Amsterdam en Weesp kunnen meedingen.

Beantwoord onderstaande vragen en je weet meteen of je een aanvraag kunt indienen bij Stichting Amsterdam 750:

1 / 11
Heb je een plan dat speciaal is bedacht is voor de 750ste verjaardag van Amsterdam?

Stichting Amsterdam 750 verstrekt alleen financiering voor projecten in het kader van het 750 jarig bestaan van de stad. Heb je een bestaand initiatief waarmee je een aanvraag wil doen kan dat alleen als het een speciale editie is of je er iets aan toevoegt wat het uniek maakt. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingen die zorgen voor nieuwe verbindingen.

Wil je met ons van gedachten wisselen over je plannen en of deze mogelijk in aanmerking komen? In aanloop naar elke aanvraagronde organiseren wij spreekuren.

Woon of werk je in Amsterdam of Weesp?

Je kunt bij ons geen aanvraag doen. Stichting Amsterdam 750 steunt alleen projecten georganiseerd door en bedoeld voor inwoners en organisaties uit de Gemeente Amsterdam.

Wel kun je aansluiten bij een aanvraag als partner. Wij beoordelen of de aanvrager (penvoerder) voldoet aan de criteria van onze regeling. Als partner hoef je niet in Amsterdam of Weesp te zijn gevestigd.

Doe je de aanvraag als privé-persoon, of namens een organisatie zonder winstoogmerk?

Je kunt bij ons geen aanvraag doen. Stichting Amsterdam 750 steunt alleen aanvragen van natuurlijke personen en organisaties zonder winstoogmerk.

Wel kun je aansluiten bij een aanvraag als partner. Wij beoordelen of de aanvrager (penvoerder) voldoet aan de criteria van onze regeling. Een aanvrager mag wel samenwerken met een commerciële organisatie.

Ontvang je subsidie vanuit de Amsterdam Bis of de vierjarige regeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunst?

Organisaties die op naam zijn aangewezen in de Amsterdam Bis van de gemeente Amsterdam, of een vierjarige subsidie ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in het kader van het Kunstenplan 2021-2024 kunnen geen aanvraag indienen bij Stichting Amsterdam 750.

Werk je voor de uitvoering van je plannen samen met minimaal één partner?

Om in aanmerking te komen voor financiering van Stichting Amsterdam 750 moet je samenwerken met minimaal één partner.

Je partner mag een persoon zijn, maar ook een stichting, vereniging of bedrijf. Bij het beoordelen van je aanvraag kijken wij of er sprake is van een inhoudelijke en/of financiële samenwerking die van toegevoegde waarde is voor het project. Speciale waardering hebben wij voor samenwerkingen die zorgen voor nieuwe en onverwachte verbindingen in de stad.

Laat je niet te snel afschrikken! Een organisatie of persoon is eerder een partner dan je denkt.

Wil je jouw volledige project door ons laten financieren?

Je kunt bij ons aanvragen voor 10.000, 20.000 of 50.000 euro. Maar de subsidie van Stichting Amsterdam 750 mag maximaal de helft van de totale begroting van je project dekken. Wij vragen om cofinanciering.

Cofinanciering houdt in dat jouw project niet alleen door Stichting Amsterdam 750 mogelijk gemaakt wordt. Dat wil zeggen dat je ook zelf of met andere partners, sponsors of fondsen geld moet inleggen voor het plan. De subsidie van de stichting mag maximaal de helft van de totale begroting van je project dekken.

Laat je niet te snel afschrikken! Heb je geen ervaring met cofinanciering of wil je weten hoe concreet die financiering moet zijn? Kijk dan ook naar de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Heb je het programmplan voor de viering van Amsterdam 750 gelezen, en sluit je plan aan bij van de programmalijnen?

We zoeken naar projecten die aansluiten bij minimaal één programmalijn van Amsterdam 750. De programmalijnen zijn De stad maken we samen, Het verhaal van Amsterdam en De Nieuwe kaart.

Sluit je plan niet aan bij één van de programmalijnen, dan kun je geen aanvraag doen.

Uitleg over de programmalijnen is te vinden in onze regeling en in het programmaplan Amsterdam 750.

Is de eerste publieke presentatie en/of de startdatum van je activiteiten over minder dan 13 weken?

Je kan voor dit project geen aanvraag indienen. We nemen een aanvraag alleen in behandeling als de de eerste publieke presentatie en/of startdatum van je activiteiten later dan 13 weken na aanvraag ligt.

Je project moet plaatsvinden tussen 13 weken na je (complete) aanvraag en de laatste dag van het vieringsjaar (27 oktober 2025).

Is het project dat je uitvoert, maakt of organiseert klaar voor 27 oktober 2025?

Je kan voor dit project geen aanvraag indienen. Je project moet plaatsvinden tussen 13 weken na je (complete) aanvraag en de laatste dag van het vieringsjaar (27 oktober 2025). Later is niet mogelijk.

Laat je met je plan iets na voor de stad, ook voor na het vieringsjaar?

Wij beoordelen we de nalatenschap van het plan in de stad: materieel of immaterieel, nu en met impact op de langere termijn.

Om de toekomstbestendigheid te toetsen wordt elke aanvraag beoordeeld op alle volgende aspecten:

  • In welke mate heeft de nalatenschap betekenis voor bewoners van nu? In welke mate voegt het iets nieuws toe aan de stad van nu dat er nog niet was?
    In welke mate zal het project impact hebben op de lange termijn?
  • In welke mate is het project zichtbaar of voelbaar voor Amsterdammers na 2025 of brengt het iets teweeg tussen bewoners op lange termijn (zoals bijvoorbeeld een nieuwe traditie of blijvende voorziening)?

Wat leuk! Jouw plan komt mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Amsterdam 750.

Wij je meer weten kijk dan op alles over mijn aanvraag.

Herstart

Andere mogelijkheden

Wil je iets doen voor je buurt en heb je een kleiner bedrag dan 10.000 euro nodig?
Kijk dan eens bij de Buurtfondsen van Mensen Maken Amsterdam. Eens per jaar hebben zij een speciale ronde in het kader van Amsterdam 750.

Wil je op een andere manier meedoen? Bijvoorbeeld door een donatie te doen aan Stichting Amsterdam 750? Neem dan contact met ons op, we bespreken graag de mogelijkheden met je.

Heb je algemene vragen over de viering van Amsterdam 750? Zoek je contact met de Gemeente Amsterdam en het Programmateam Amsterdam 750, stuur dan een mail of bel 14020.

Vragen over wie in aanmerking komt voor subsidie

Kunnen alleen organisaties subsidie aanvragen?

Nee, ook inwoners uit Amsterdam en Weesp kunnen een aanvraag doen.

Bij het doen van een aanvraag vragen wij je een uittreksel uit het bevolkingsregister of een recente energierekening mee te sturen. Daarmee controleren wij je adres. Je hoeft jezelf niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.

Moet mijn organisatie in Amsterdam of Weesp zijn gevestigd?

Ja, alleen organisaties gevestigd in Amsterdam en Weesp kunnen een aanvraag doen bij Stichting Amsterdam 750.

Je kan een aanvraag doen tijdens de subsidieronde van het stadsdeel waar je bent gevestigd. Als vestigingsplaats kijken wij daarbij naar het bezoekadres op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Er is één uitzondering. Organisaties met een bezoekadres buiten de Gemeente Amsterdam maar waarvan de statutaire zetel wel in Amsterdam ligt mogen bij de laatste stadsbrede subsidieronde in september 2024 een aanvraag doen.

Zijn er nog meer uitsluitingen?

Ja, er zijn een paar uitsluitingen.

De belangrijkste is dat je niet eerder subsidie hebt ontvangen van Stichting Amsterdam 750. Ook mag je organisatie niet op naam zijn aangewezen in de Amsterdam Bis van de gemeente Amsterdam of een vierjarige subsidie ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in het kader van het Kunstenplan 2021-2024. In beide gevallen kun je wel als partner aansluiten bij de aanvraag van iemand anders.

Ik woon of werk niet (meer) in Amsterdam. Maar ik voel mij wel verbonden met de stad. Ben ik toch uitgesloten?

Hoewel mensen en organisaties van buiten de Gemeente Amsterdam niet zelfstandig een aanvraag kunnen indienen bij Stichting Amsterdam 750, kan je mogelijk wel meedoen als partner bij een aanvraag van een persoon of organisatie die wel aan alle voorwaarden voldoet. Neem gerust contact met ons op om dat te bespreken.

Kan ik aanvragen namens een bedrijf?

Alleen organisaties zonder winstoogmerk zoals een stichting of vereniging kunnen een aanvraag doen bij Stichting Amsterdam 750.

Bedrijven mogen wel aansluiten als partner bij een aanvraag van iemand anders. Graag zelfs!

Let op: aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. De tekst zoals opgenomen in de Subsidieregeling en bijbehorende toelichting is leidend.